Medijsko središče

Prijava za novinarje

Pridobitev novinarske akreditacije

Novinarske akreditacije za Volkswagen Ljubljanski maraton so namenjene izključno novinarjem z uradno veljavnimi novinarskimi izkaznicami. Akreditacija ne velja za predstavnike marketinga (komercialisti, tržniki). Vse prispele prijave bomo skrbno pregledali in vas o dodelitvi akreditacije obvestili na vaš spodaj vpisan e-naslov.