Časovnica zapor in prehodi

V času maratona bodo zaprte ceste, po katerih potekajo trase tekov. Časovnico zapor si lahko ogledate in natisnete iz priloge.

Časovnica zapor je narejena na podlagi rezultatov preteklih let in je lahko tudi daljša ali krajša. 

Za ogled ure zapore ceste izberite na desni strani zemljevida časovni termin in se na zemljevidu z miško pomaknite nad želeni odsek ceste, da se vam prikaže pojavno okno z dodatno vsebino.

Za ogled ure prehoda se z miško pomaknite na ikono 'pešca' nad posameznim križiščem.

Izberite termin

Izberite traso

Zapore cest

Ulica

Trasa

Kilometer

Ulice

Ura zapore

Slovenska cesta

42-21-10

1 in 39-42

med Gosposvetsko in Tivolsko

8:00-15:00

Dunajska cesta

42-21-10

1-3 in 37-39

med Tivolsko in Baragovo

9:00-14:20

Dunajska cesta

42-21-10

3-5

med Baragovo in cesto 7. septembra

9:00-10:45

Slovenčeva ulica - Podmilščakova ulica

42-21-10

5-8

med cesto 7. septembra in Samovo

9:00-11:00

Parmova ulica

10

8

med Samovo in ulico Bežigrad

9:00-11:00

Bežigrad

10

8-9

med Parmovo in Dunajsko

9:00-11:00

Drenikova ulica

42-21

8

med Samovo in Aljaževo

9:00-10:45

Aljaževa ulica

42-21

8-9

med Drenikovo in Goriško

9:15-11:00

Goriška ulica - Cesta Ljubljanske brigade

42-21

9-11

med Aljaževo in ulico Jožeta Jame

9:15-11:20

Ul. Jožeta Jame

42-21

11-12

med Cesto Ljubljanske brigade in Celovško

9:20-11:30

Pečnikova ulica

42-21

12

med Celovško in Regentovo

9:20-11:35

Regentova cesta

42-21

13

med Pečnikovo in Majorja Lavriča

9:30-11:45

Vodnikova cesta

42-21

14

med Majorja Lavriča in Šišensko

9:30-11:50

Šišenska cesta - Večna pot

42-21

14-16

med Vodnikovo in Pot Roberta Blinca

9:40-12:10

Pot Roberta Blinca

42-21

16

med Večno potjo in Pot za Brdom

9:40-12:25

Pot za Brdom

42-21

17

med Potjo Roberta Blinca in Cesto na Brdo

9:45-12:30

Cesta na Brdo - Rožna dolina, C. II

42-21

17-19

med Potjo za Brdom in Šestovo ulico

9:50-12:50

Šestova ulica

42-21

19

Rožna dolina, C.II - Tržaška cesta

9:50-12:50

Tržaška cesta

42-21

20

med Šestovo in Aškerčevo ulico

9:50-13:00

Aškerčeva cesta

21

20-21

med Tržaško in Zoisovo

9:50-13:10

Groharjeva cesta - Riharjeva ulica

42

20-21

med Aškrčevo in Kolezijsko

9:55-12:00

Kolezijska ulica - Gerbičeva ulica

42

21-22

med Riharjevo in Koprsko

10:00-12:10

Koprska ulica

42

22

med Gerbičevo in Cesto v Mestni log

10:00-12:10

Cesta v Mestni log

42

22-24

med Koprsko in Barjansko

10:00-12:20

Kopačeva cesta - Hladnikova cesta - Jurčkova cesta

42

24-26

med Barjansko in Peruzzijevo

10:05-12:40

Peruzzijeva ulica

42

26

med Jurčkovo cesto in Cesto ob Dolenjski železnici

10:10-12:40

Ob Dolenjski železnici

42

27-28

med Peruzzijevo in Orlovo ulico

10:10-12:55

Orlova ulica

42

28

med ob Dolenjski železnici in Ižansko cesto

10:15-12:55

Ižanska cesta

42

29

med Orlovo in Hradetckega cesto

10:15-13:00

Hradetskega cesta

42

29-30

med Ižansko cesto in Poljansko cesto

10:15-13:15

Litijska cesta

42

30-31

med Poljansko cesto in Kajuhovo cesto

10:20-13:15

Kajuhova ulica

42

31-33

med Litijsko cesto in Šmartinsko cesto

10:25-13:35

Šmartinska cesta

42

33-35

med Kajuhovo in Savsko cesto

10:30-13:40

Savska cesta

42

35

med Šmartinsko in Linhartovo oz. rondo 1

10:35-13:45

Štajerska cesta 1. rondo - 2. rondo

42

35

med Linhartovo in Kranjčevo

10:35-13:50

Štajerska cesta 2. rondo - 3. rondo

42

35-36

med Kranjčevo in Božičevo

10:40-13:55

Božičeva ulica - Baragova ulica

42

36-37

med Štajerska 3. rondo in Dunajsko cesto

10:40-14:05

Dunajska cesta

42

37-39

med Baragovo in Tivolsko

10:40-14:20

Tavčarjeva ulica

42

39-40

med Slovensko cesto in Miklošičevo ulico

10:45-14:30

Miklošičeva cesta

42

39-40

med Tavčarjevo in Slomškovo

10:45-14:30

Pražakova ulica - Slomškova ulica

42

40

med Miklošičevo cesto in Resljevo cesto

10:50-14:30

Resljeva cesta - Kopitarjeva ulica

42

40-41

med Slomškovo ulico in Poljansko cesto

10:50-14:35

Vodnikov trg - Ciril Metodov trg

42

41

med Poljansko cesto in Stritarjevo ulico

10:50-14:35

Stritarjeva ulica - Miklošičeva cesta

42

41

med Ciril Metodovim trgom in Dalmatinovo ulico

10:55-14:40

Dalmatinova ulica

42

42

med Miklošičevo cesto in Slovensko cesto

10:55-14:40

Slovenska cesta

42

42

med Gosposvetsko in Aškerčevo

8:00-15:00