Volkswagen 23. Ljubljanski maraton

28. oktober 2018

Osnovnošolski tek 6.-9. razred

1. KRAJ PRIREDITVE

OS-1
Središče in okolica mesta Ljubljane

2. DATUM IN ČAS PRIREDITVE
Sobota, 28. oktober 2017 ob 13.45 uri.

3. PRIREDITELJ
Mestna občina Ljubljana

4. IZVAJALEC
TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

5. DOLŽINA PROGE
Dolžina proge za tekmovalni del je 1.800 m.

6. URNIK ŠTARTOV
- tek za učence 6. razreda OŠ (2006) ob 13.45 uri
- tek za učenke 6. razreda OŠ (2006) ob 14.00 uri
- tek za učence 7. razreda OŠ (2005) ob 14.15 uri
- tek za učenke 7. razreda OŠ (2005) ob 14.30 uri
- tek za učence 8. razreda OŠ (2004) ob 14.45 uri
- tek za učenke 8. razreda OŠ (2004) ob 15.00 uri
- tek za učence 9. razreda OŠ (2003) ob 15.15 uri
- tek za učenke 9. razreda OŠ (2003) ob 15.30 uri

7. ROK PRIJAV
Šola lahko učence prijavi do 15. oktobra 2017.

8. TEKMOVALNE KATEGORIJE
Tekmovanje je posamično in ekipno. Za vseekipni vrstni red se upošteva osem (8) najboljših uvrstitev šole v tekmovalnem delu (ne glede na kategorijo in ne glede na spol). Zmaga šola z najmanjšim številom točk. V primeru enakega števila točk o uvrstitvi šole odločajo višje uvrstitve tistih, ki so se upoštevali za točkovanje. Za točkovanje velja sistem negativnih točk. 
- učenci 6. razred (2006)
- učenke 6. razred (2006)
- učenci 7. razred (2005)
- učenke 7. razred (2005)
- učenci 8. razred (2004)
- učenke 8. razred (2004)
- učenci 9. razred (2003)
- učenke 9. razred (2003)

9. EKIPNO TEKMOVANJE OSNOVNIH ŠOL LJUBLJANE 
Najboljšo šolo Ljubljane bomo razglasili v treh kategorijah:
- ekipno učenci (8 učencev),
- ekipno učenke (8 učenk),
- vseekipno učenci in učenke (8 učencev in 8 učenk). V vsaki kategoriji štejeta po 2 najbolje uvrščena učenca oziroma učenki. Za točkovanje velja sistem negativnih točk. Zmaga šola z najmanjšim številom točk. V primeru enakega števila točk o uvrstitvi šole odločajo višje uvrstitve tistih, ki so se upoštevali za točkovanje. V ekipni razvrstitvi bodo upoštevane le šole s popolnimi ekipami.  

10. ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Ob trasi in na cilju bo dežurala zdravniška služba.

11. TRASA PROGE

OS-2
Tek osnovnih šol se bo pričel na Slovenski cesti in končal na Kongresnem trgu. Trasa bo potekala po ulicah in cestah središča mesta.

12. NAGRADE
Prvi(e) tri(je) tekmovalci(ke) prejmejo kolajne in praktične nagrade, prve tri uvrščene ekipe pa pokale. 

13. PODELITEV NAGRAD
Podelitev priznanj in nagrad v posamični kategoriji bo takoj po prihodu v cilj, v ekipni kategoriji pa približno ob 16.00 uri na Kongresnem trgu.

14. SPLOŠNA DOLOČILA
Tekmovanje bo potekalo po pravilih AZS, tega razpisa in pravilih Mednarodne atletske federacije (IAAF).
Informacijska služba, ki bo dajala vsa navodila v zvezi s tekmovanjem, bo poslovala na Timingu Ljubljana, Staničeva 41, 1000 Ljubljana, tel: 01/234 80 00.
Rezultati bodo objavljeni na spletni strani.
Pritožbena komisija bo poslovala na dan tekmovanja na Kongresnem trgu v prostorih sekretariata. Pisne pritožbe sprejema pritožbena komisija s predloženo kavcijo v višini 20 EUR.

Organizacijski odbor Volkswagen 22. Ljubljanskega maratona
Župan: Zoran Janković