Volkswagen 24. Ljubljanski maraton

27. oktober 2019

Pregled prijav

Prijava na Lumpi tek

Prijava na šolski tek

Osnovna šola Moški O15M O67M O89M
Ženske O15Z O67Z O89Z
Srednja šola Moški SM
Ženske SZ
Šole s prilagojenim programom Moški PM
Ženske PZ

Prijava na FUN tek

Moški FUNM
Ženske FUNZ