Volkswagen 24. Ljubljanski maraton

27. oktober 2019

Maraton in polmaraton

PROFIL TRASE

Štart: Slovenska cesta (med hotelom Cubo in Uršulinsko cerkvijo)

Slovenska cesta
Dunajska cesta
Ul. 7. septembra
Slovenčeva ulica
Podmilščakova ulica
Drenikova ulica
Aljaževa ulica
Goriška ulica
Cesta Ljubljanske brigade
Ul. Jožeta Jame
Pečnikova ulica
Regentova cesta
Vodnikova cesta
Šišenska cesta
Večna pot
Pot Roberta Blinca
Pot za Brdom
Cesta na Brdo
Rožna dolina, C. II
Rožna dolina, C. V
Rožna dolina, C. IV
Rožna dolina, C. III
Šestova ulica
Tržaška cesta
Aškerčeva cesta
Groharjeva cesta
Riharjeva ulica
Kolezijska ulica
Gerbičeva ulica
Koprska ulica
Cesta v Mestni log
Kopačeva cesta
Hladnikova cesta
Jurčkova cesta
Dolinškova ulica
Knezov štradon
Peruzzijeva ulica
Ob Dolenjski železnici
Orlova ulica
Ižanska cesta
Hradetskega cesta
Litijska cesta
Kajuhova ulica
Šmartinska cesta
Luize Pesjakove ulica
Savska cesta
Štajerska cesta 1. rondo
Štajerska cesta 2. rondo
Štajerska cesta 3. rondo
Božičeva ulica
Baragova ulica
Dunajska cesta
Tavčarjeva ulica
Miklošičeva cesta
Pražakova ulica
Slomškova ulica
Resljeva cesta
Kopitarjeva ulica
Vodnikov trg
Ciril Metodov trg
Stritarjeva ulica
Miklošičeva cesta
Dalmatinova ulica
Slovenska cesta

Cilj: na Kongresnem trgu

* kilometrske oznake bodo po uradni izmeri trase popravljene

Trasa2017_42kmN

PROFIL TRASE

Načrt trase za polmaraton

Štart: Slovenska cesta (med hotelom Cubo in Uršulinsko cerkvijo)

Slovenska cesta
Dunajska cesta
Ul. 7. septembra
Slovenčeva ulica
Podmilščakova ulica
Drenikova ulica
Aljaževa ulica
Goriška ulica
Cesta Ljubljanske brigade
Ul. Jožeta Jame
Pečnikova ulica
Regentova cesta
Vodnikova cesta
Šišenska cesta
Večna pot
Pot Roberta Blinca
Pot za Brdom
Cesta na Brdo
Rožna dolina, C. II
Rožna dolina, C. V
Rožna dolina, C. IV
Rožna dolina, C. III
Šestova ulica
Tržaška cesta
Aškerčeva cesta
Slovenska cesta

Cilj: na Kongresnem trgu

  Trasa2017_21kmN