Volkswagen 25. Ljubljanski maraton

25. oktober 2020

Srednješolski tek

1. KRAJ PRIREDITVE
Središče in okolica mesta Ljubljane

SS-1_1

2. DATUM IN ČAS PRIREDITVE

Sobota, 26. oktober 2019, ob 16.00.

3. PRIREDITELJ
Mestna občina Ljubljana

4. IZVAJALEC
TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

5. DOLŽINA PROGE
Dolžina proge za srednje šole je 3.150 m.

6. URNIK ŠTARTOV
- tek za dijake letnik 2003 in mlajši ob 16.00 uri
- tek za dijake letnik 2001 in 2002 ob 16.00 uri
- tek za dijakinje letnik 2003 in mlajše ob 16.30 uri
- tek za dijakinje letnik 2001 in 2002 ob 16.30 uri

SS-2_1

7. ROK PRIJAV

Šola lahko dijake prijavi do 15. oktobra 2019.

8. TEKMOVALNE KATEGORIJE
Tekmovanje je posamično in ekipno. Ekipo sestavljajo 4 dijaki, po 2 najbolje uvrščena v posamezni kategoriji oziroma 4 dijakinje, po 2 najbolje uvrščeni v posamezni kategoriji. Ekipno tekmovanje je ločeno za dijake in dijakinje. Za točkovanje velja sistem negativnih točk. V ekipni razvrstitvi se upoštevajo le šole s popolnimi ekipami. 
- dijaki letnik 2003 in mlajši
- dijaki letnik 2001 in 2002 
- dijakinje letnik 2003 in mlajše
- dijakinje letnik 2001 in 2002

9. EKIPNO TEKMOVANJE SREDNJIH ŠOL LJUBLJANE
Tekmovanje je posamično in ekipno. Najboljši trije posamezniki srednjih šol Ljubljane prejmejo kolajne.V tekmovanju za najboljšo šolo Ljubljane lahko ekipo sestavljajo 4 dijaki, po 2 najbolje uvrščena v posamezni kategoriji oziroma 4 dijakinje, po 2 najbolje uvrščeni v posamezni kategoriji. Ekipno tekmovanje je ločeno za dijake in dijakinje. Za točkovanje velja sistem negativnih točk. V ekipni razvrstitvi se upoštevajo le šole s popolnimi ekipami. Prve tri ekipe prejmejo pokale takoj po zaključenem tekmovanju.

10. ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Ob trasi in na cilju dežura dravniška služba.

SS-3_1

11. TRASA PROGE

Tek srednjih šol se prične na Slovenski cesti in konča na Kongresnem trgu. Trasa poteka po ulicah in cestah središča mesta.

12. NAGRADE
Prvi(e) tri(je) tekmovalci(ke) prejmejo kolajne in praktične nagrade, prve tri uvrščene ekipe pa pokale. 

13. PODELITEV NAGRAD
Podelitev priznanj in nagrad v posamični kategoriji je takoj po prihodu v cilj, v ekipni kategoriji pa približno ob 17.15 uri na Kongresnem trgu.

14. SPLOŠNA DOLOČILA
Tekmovanje poteka po pravilih AZS, tega razpisa in pravilih Mednarodne atletske federacije (IAAF).
Informacijska služba, ki daje vsa navodila v zvezi s tekmovanjem, posluje na Timingu Ljubljana, Staničeva 41, 1000 Ljubljana, tel.: 01/234 80 00.
Rezultati bodo objavljeni na spletni strani.
Pritožbena komisija posluje na dan tekmovanja na Kongresnem trgu, med 13.30 in 17.00 uro, v prostorih sekretariata. Pisne pritožbe sprejema pritožbena komisija s predloženo kavcijo v višini 20 EUR.

Organizacijski odbor Volkswagen 24. Ljubljanskega maratona
Župan: Zoran Janković