Volkswagen 25. Ljubljanski maraton

25. oktober 2020

Osnovnošolski tek 6.-9. razred

1. KRAJ PRIREDITVE
Središče in okolica mesta Ljubljane

OS-1_1

2. DATUM IN ČAS PRIREDITVE

Sobota, 26. oktober 2019, ob 13.45 uri.

3. PRIREDITELJ
Mestna občina Ljubljana

4. IZVAJALEC
TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

5. DOLŽINA PROGE
Dolžina proge za tekmovalni del je 1.800 m.

OS-2_1

6. URNIK ŠTARTOV

- tek za učence 6. razreda OŠ (2008) ob 13.45 uri
- tek za učenke 6. razreda OŠ (2008) ob 14.00 uri
- tek za učence 7. razreda OŠ (2007) ob 14.15 uri
- tek za učenke 7. razreda OŠ (2007) ob 14.30 uri
- tek za učence 8. razreda OŠ (2006) ob 14.45 uri
- tek za učenke 8. razreda OŠ (2006) ob 15.00 uri
- tek za učence 9. razreda OŠ (2005) ob 15.15 uri
- tek za učenke 9. razreda OŠ (2005) ob 15.30 uri

7. ROK PRIJAV
Šola lahko učence prijavi do 15. oktobra 2019.

8. TEKMOVALNE KATEGORIJE
Tekmovanje je posamično in ekipno. Za vseekipni vrstni red se upošteva osem (8) najboljših uvrstitev šole v tekmovalnem delu (ne glede na kategorijo in ne glede na spol). Zmaga šola z najmanjšim številom točk. V primeru enakega števila točk o uvrstitvi šole odločajo višje uvrstitve tistih, ki so se upoštevali za točkovanje. Za točkovanje velja sistem negativnih točk. 
- učenci 6. razred (2008)
- učenke 6. razred (2008)
- učenci 7. razred (2007)
- učenke 7. razred (2007)
- učenci 8. razred (2006)
- učenke 8. razred (2006)
- učenci 9. razred (2005)
- učenke 9. razred (2005)

9. TEKMOVANJE OSNOVNIH ŠOL LJUBLJANE 
Tekmovanje je posamično in ekipno. Najboljši trije posamezniki osnovnih šol Ljubljane prejmejo kolajne. Za vseekipni vrstni red se upošteva osem (8) najboljših uvrstitev šole v tekmovalnem delu (ne glede na kategorijo in ne glede na spol). Zmaga šola z najmanjšim številom točk. V primeru enakega števila točk o uvrstitvi šole odločajo višje uvrstitve tistih, ki so se upoštevali za točkovanje. Za točkovanje velja sistem negativnih točk. Prve tri ekipe prejmejo pokale takoj po zaključenem tekmovanju.

10. ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Ob trasi in na cilju dežura zdravniška služba.

11. TRASA PROGE
Tek osnovnih šol se prične na Slovenski cesti in konča na Kongresnem trgu. Trasa poteka po ulicah in cestah središča mesta.

OS-3_1

12. NAGRADE

Prvi(e) tri(je) tekmovalci(ke) prejmejo kolajne in praktične nagrade, prve tri uvrščene ekipe pa pokale. 

13. PODELITEV NAGRAD
Podelitev priznanj in nagrad v posamični kategoriji je takoj po prihodu v cilj, v ekipni kategoriji pa približno ob 16.00 na Kongresnem trgu.

14. SPLOŠNA DOLOČILA
Tekmovanje poteka po pravilih AZS, tega razpisa in pravilih Mednarodne atletske federacije (IAAF).
Informacijska služba, ki daje vsa navodila v zvezi s tekmovanjem, posluje na Timingu Ljubljana, Staničeva 41, 1000 Ljubljana, tel: 01/234 80 00.
Rezultati bodo objavljeni na spletni strani.
Pritožbena komisija posluje na dan tekmovanja na Kongresnem trgu, med 13.30 in 17.00 uro, v prostorih sekretariata. Pisne pritožbe sprejema pritožbena komisija s predloženo kavcijo v višini 20 EUR.

Organizacijski odbor Volkswagen 24. Ljubljanskega maratona
Župan: Zoran Janković