Volkswagen 25th Ljubljana Marathon

October 25th, 2020

Run on all marathons

PARTICIPANTS OF ALL CURRENT MARATHONS

MEN - 24 x ran marathon 42.195 m
1. DEVČIČ BERISLAV 1966
2. DOLINAR JANKO 1968
3. GROSEK KARLO 1955
4. MACUH PETER 1961
5. MARAŽ KLAVDIJ 1962
     
MEN - 24 x ran halfmarathon 21.098 m
1. HORVAT MIHA 1938
2. KOLMAN BORIS 1969
3. MATJAŽIČ LADO 1957
4. PINTAR MARKO 1972
5. TAKS UROŠ 1977
     
MEN - 24 x ran recreational
1. STRIKOVIĆ DENIS 1986
     
MEN - 24 x ran one of the marathons
1. ANDREJC BRANKO 1949
2. BARTOL IVAN 1937
3. BAVDEK DARE 1962
4. BRECELJ DANILO 1956
5. DOLINAR BRANKO 1947
6. GRADIŠNIK BRANKO 1951
7. KORENT MARJAN 1959
8. LESKOVAR JURE 1964
9. LESKOVAR MARKO 1966
10. MILANKOVIČ ŽIVKO 1952
11. PERKO MIRKO 1962
12. POVŠE BRANE 1952
13. ROBLEK MARKO 1976
14. STRNIŠA TONE 1959
15. ŠKERLEP MARKO 1962
16. ŠVAJGER BRANKO 1964
17. TIBAUT ZLATKO 1961
18. ZUPANC MILAN 1963
     
FEMALE - 24 x ran one of the marathons
1. ANŽEL JOŽICA 1955
2. JERMAN ANA 1952